Aktualności

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 podczas którego nastąpiło podpisanie porozumienia z Powiatową Państwową Strażą Pożarną, reprezentowana przez st. kpt. mgr Rolanda Egierta, w sprawie utworzenia klasy strażackiej oraz podpisanie umowy z panem Stanisławem Hadrzyńskim, właścicielem przedsiębiorstwa budowlano-handlowego, na budowę warsztatów szkolnych.
2 września 2019 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie cała społeczność szkolna rozpoczęła NOWY ROK SZKOLNY. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców i absolwentów.
2 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością choćby dlatego, aby spotkać koleżanki i kolegów. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się Mszą świętą poprowadzoną przez Księdza proboszcza Zbigniewa Pawła Maciejewskiego.
Delegacja naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła 18 sierpnia 2019r. w dożynkach gminno – parafialnych w Leśnej Podlaskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Leśniańskiej, którą odprawił przeor i proboszcz parafii Ojciec Marek Moga.
Dnia 30 czerwca 2019 r. w ZS CKR w Kowalu zakończono letnią sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Była ona bardzo pracowita przede wszystkim dla uczniów i słuchaczy, jak i dla zespołów nadzorujących, egzaminatorów i asystentów technicznych.
Rok szkolny 2018/2019 to był kolejny dobry rok dla Zespołu Szkół w Golądkowie. Dobry, bo obfitujący w działania, które przekładały się na jakość kształcenia, na uczniowskie sukcesy, na bardzo wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
W dniu 16 czerwca 3019 r. uczniowie ZS CKR w Kowalu wzięli udział w Festynie Charytatywnym Dla Anieli, który odbył się przy Szkole Podstawowej w Kowalu. Anielka jest uczennicą klasy VIII kowalskiej szkoły. Od kilku miesięcy zmaga się z poważną chorobą. Jej koleżanki i koledzy wyszli z inicjatywą zorganizowania festynu, z którego cały dochód przeznaczony byłby na leczenie i rehabilitację Anieli.
Wyjazd uczniów na Wystawę Rolniczą Opolagra 2019
Dnia 24 czerwca 2019 r. reprezentanci ZS CKR w Kowalu, a zarazem członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, uczestniczyli w XIII Walnym Zebraniu członków tej organizacji, które tym razem odbyło się w Kruszwicy.
To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dziś owocuje w moim życiu. Słowa św. Jana Pawła II uczyniliśmy mottem uroczystego i wyjątkowego Jubileuszu: 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych i 100 – lecia utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej, który obchodziliśmy 15.06.2019r. Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, natomiast partnerami było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Województwo Lubelskie.