Aktualności

W dniach 20-21 kwietnia w ZSCKR w Studzieńcu odbył się I Ogólnopolski Finał olimpiady "Polska Wieś w Europie", w które brali uczniowie szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ósmego kwietnia br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Umiejętności działania i współdecydowania o własnym otoczeniu młodzież może nauczyć się już podczas pobytu w szkole. Dobrym polem do działania jest Samorząd Uczniowski
Smak zwycięstwa I miejsce jest nasze! W Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Ojczyzna codziennie" w kategorii Współcześni bohaterowie zdobyliśmy I miejsce w Polsce! Autorzy pracy to uczniowie klasy 3 TMB – Wojciech Dziados, Michał Nalepa i Maksymilian Reperowski, oraz pozakonkursowo twórca "Drużyny Pierścienia" Hubert Lech. Zadaniem drużyny było wybranie człowieka, który w czasach współczesnych zasługuje na miano bohatera, zebranie materiałów, przeprowadzenie wywiadu, wykonanie dokumentacji fotograficznej i stworzenie prezentacji multimedialnej. Nauczyciel prowadzący - Zofia Kańska. Hubert skompletował drużynę i pracował nad gromadzniem materiału. Niestety z powodów od siebie niezależnych nie mógł wziąć udziału w ich opracowaniu i tworzeniu samej prezentacji. Wojtek, Michał i Maks pracowali nad ostatecznym jej kształtem. Ogromnym problemem była ilość zgromadzonych informacji i zdjęć. Wymogiem konkursowym był między innymi czas. Całość należało zamknąć w 7 minutach.