Kursy i Szkolenia

W dniu 24 października uczniowie ZS CKR w Starym Lubiejewie uczestniczyli w wykładzie na temat mleka i jego przetworów. Wykład poprowadził dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW, pracownik naukowy Wydziału Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Nauk o Żywności, Katedry Technologii i Oceny Żywności, Zakładu Technologii Mleka.
Zajęcia praktyczne w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nie tylko montaż modułów PV na dachu czy na gruncie. Doskonalimy swoje umiejętności także w dziedzinie sieci komputerowych.
W poniedziałek 10 października br. uczniowie z klasy 4 BT poznawali tajniki prowadzenia równoległego za pomocą nawigacji satelitarnej GNSS. Na zajęciach praktycznych z eksploatacji systemów agrotronicznych uczniowie rozwijali umiejętność projektowania ścieżek prowadzenia agregatu.
W dniu 05.10.2022 r. gościł w naszej szkole Pan Zbigniew Suchomski - inspektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przeprowadził wykład połączony z pogadanką na temat wypadków w rolnictwie oraz zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie.
W środę 28 września naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele KRUS-u, którzy spotkali się z uczniami dwóch klas – klasy II BT oraz klasy III BT. Celem tego spotkania było przypomnienie uczniom najważniejszych zasad dotyczących ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Corocznie w trzeci weekend września odbywa się akcja Sprzątanie Świata. W ramach tegorocznej edycji położyliśmy nacisk na edukację. Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wzięła udział w prelekcjach dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Odbyły się one w pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a prowadzącym był Pan Lesław Urbankiewicz - pracownik Parku.
Ostatnie tygodnie wypoczynku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu pracowicie spędzili na kolejnym wakacyjnym kursie.
Chociaż sezon urlopowy w pełni, to uczniowie nie zwalniają tempa i nieustannie doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Oferta wakacyjna naszej szkoły to dwa kursy: inseminacji oraz korekcji racic.
O tym mogli przekonać się uczestnicy kolejnej już edycji kursu baristy realizowanego w ramach projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19 – Intensyfikacja kształcenia rolniczego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie województwa małopolskiego.
W ubiegłym tygodniu - dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia - nasi uczniowie mieli okazję poznać tajniki rozbioru półtuszy wieprzowej.
W sobotę, 7 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja Kursów Pasterskich w ZSCKR Nowy Targ. Organizatorem tegorocznej edycji Kursu Bacy oraz Kursu i stażu zawodowego Czeladnika Juhasa jest Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, a całe przedsięwzięcie finansuje Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich działający przy Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
W naszej szkole młodzież nadal ma okazję doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Tym razem 20 uczniów z technikum bierze udział w weekendowych zajęciach na KURSIE FLORYSTY.
W dniu 7 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie odbyły się kolejne warsztaty kulinarne w ramach projektu Stawiam na drób z Akademią Kulinarną Marcina Budynka. Jest to projekt Związku Polskiego Mięsa, którego głównym celem jest pogłębianie wiedzy w kwestii jakości i walorów kulinarnych polskiego mięsa drobiowego.