Kursy i Szkolenia

W dniach 14 i 15 listopada odbyły się prewencyjne spotkania Policji z młodzieżą z klas pierwszych. Tematyka spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku dotyczyła sytuacji prawnej młodych ludzi.
W odpowiedzi na zaproszenie Zakładu Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 24.10.2019r. uczniowie klas trzeciej i czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w seminarium
W dniu 25.10.2019 r. odwiedził naszą szkołę pracownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku pan Zbigniew Suchomski. Przeprowadził on szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Było to sukcesywnie wykonywanie szkolenie, które jest wstępem do corocznego konkursu dla uczniów szkół rolniczych po nazwą Zasady Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.
Dnia 25 października 2019 r. przybyły do naszej szkoły dwie prelegentki z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Oddział we Włocławku: pani kierownik Bogusława Szewczyk-Modrzejewska i pani Jolanta Lebiedzińska. Spotkały się one z naszymi klasami kończącymi w tym roku szkolnym edukację (technikum i szkoła branżowa), by zaprezentować tematykę związaną z przyszłą pracą.
W dniach 10–11 października 2019 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pn.: Zaburzenia związane z zachowaniem i problemy ze zdrowiem psychicznym jako współczesny problem w pracy wychowawczej i terapeutycznej w szkole. Warsztaty odbywały się w ośrodku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach, a prowadził je p. Marcin Miller – terapeuta, pedagog, specjalista od spraw profilaktyki.
W dniu 08. 10. 2019 r. odbyło się szkolenie na temat prowadzenia dokumentacji poprzez Portal IRZplus dedykowany hodowcom zwierząt gospodarskich.
W dniu 1 lipca 2019 r. w Sali im. Bydgoskiego Marca 1981 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca główne założenia Strategii rozwoju zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2013, w której udział wziął dyrektor ZS CKR w Kowalu Andrzej Zdrojewski.
Dnia 28-04-2019 roku dziewczyny z naszego Zespołu wzięły udział w cyklicznym, już trzydziestym szóstym konkursie śpiewaków ludowych w Ostrołęce, pod nazwą: Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. W przeglądzie wzięli udział śpiewacy i instrumentaliści z Kurpi Białych i Zielonych. Dotychczas to panowie z naszego zespołu brylowali na tym konkursie, tym razem panie sięgnęły po laur zwycięstwa i zajęły trzecie miejsce.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie dla uczniów klas III i IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik mechanizacji rolnictwa na temat: 1. Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie lubelskim. 2. Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie lubelskim.
Dnia 25 marca 2019 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy. Jego organizatorami byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W dniach 1-2-3 marca odbył się w naszej szkole kurs barmańsko-kelnerski, który przeprowadził pan Grzegorz Górnik – prezes Krajowego Stowarzyszenia Kelnerów, Technik Technologii, manager i dyrektor wielu znamienitych restauracji.
W dniu 27.02.2019 r. w sali konferencyjnej budynku internatu odbyło się szkolenie nt. "Normy i wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie" zorganizowane przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.