Z życia szkoły

Serdecznie zapraszamy do odbycia wirtualnego spaceru po Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu.
To już po raz XII nasza szkoła przystąpiła do kampanii Fundacji Dobre Życie Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2020. Kampania jest projektem ogólnopolskim i jej celem jest zwrócenie uwagi na problem braku szacunku do chleba, podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego z mąki z pełnego przemiału tradycyjnymi metodami, a także promowanie zdrowego stylu życia.
To nazwa akcji, przypadającej na dzień 16 października, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
13 października br. społeczność szkolna Zespołu Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu spotkała się na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Młodzież przygotowała dla swych nauczycieli piękną część artystyczną- nie zabrakło poezji, miłych słów i piosenek wykonanych przez utalentowane uczennice z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Spotkanie to miało szczególny wymiar jeszcze z jednego powodu. Uczniowie trzech klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem szkolnym i zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkoły. Starsi koledzy życzyli im sukcesów, zadowolenia z wybranego kierunku kształcenia, a przede wszystkim tego, by szkoła stała się dla nich drugim domem
W ubiegłym tygodniu odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie Szkolny Konkurs Orki.
Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość wpływania na jej funkcjonowanie. Działalność w samorządzie jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi ważny element w procesie wychowania w szkole.
W dniach 24-29.09.2020r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas I – IV, którzy oddali swoje głosy na poszczególnych kandydatów.
W dniu 22 września 2020 uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wzięli udział w kolejnej już akcji Sprzątania Świata.
22 września 2020 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał z siedmioma beneficjentami umowy na realizację programu kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.
Dnia 7 września 2020r. od godz. 10.40 przystąpiliśmy do akcji Narodowego Czytania Balladyny Juliusza Słowackiego.
Podczas coraz bardziej przedłużającego się zdalnego nauczania, kiedy nauczyciele i uczniowie zaczynają za sobą tęsknić, a samodzielna nauka nużyć, warto zrobić coś, co urozmaici monotonię. W Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie postawiono na media i interakcję na linii nauczyciel - uczeń.
W dniu 22 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół CKR w Kowalu rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Swoją wiedzę i umiejętności będą sprawdzali uczniowie klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Dobiegła końca akcja Pochwal się swoim pupilem zainicjowana przez Szkolne Koło Wolontariatu.