Rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  •  obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • obsługi i właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych;
  • dokonywania oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego;

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.