Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn      i urządzeń,
  • wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych.

Ze względu na różnorodność produkcji w przemyśle spożywczym, kształcenie ukierunkowuje się na obsługę maszyn i urządzeń związanych z wybranym działem produkcji artykułów spożywczych. Zależnie od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów, np. obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw, obsługa maszyn i urządzeń do produkcji cukierniczej, obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleczarskiego.