Rybak śródlądowy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rybak śródlądowy może organizować, nadzorować i wykonywać prace w zakresie prowadzenia chowu i hodowli ryb i raków słodkowodnych  a także obsługiwać i konserwować sprzęt oraz urządzenia rybackie jak również wykonywać wstępne przetwórstwo ryb i raków. Absolwent rozpoznaje gatunki i stadia rozwojowe ryb i raków, ocenia i charakteryzuje środowisko wód śródlądowych, określa znaczenie wybranych formacji ekologicznych wód śródlądowych w akwakulturze, rozpoznaje choroby i szkodniki ryb i raków, pobiera próbki wody oraz przeprowadza badania i analizy jej parametrów, stosuje przepisy prawa  dotyczące  żeglugi śródlądowej, korzysta z zewnętrznych środków finansowych  na prowadzenie gospodarki rybackiej, stosuje programy komputerowe  wspomagające wykonanie zadań. W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.