Przetwórca ryb

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb może organizować i nadzorować prace związane z organizacją oraz prowadzeniem zakładu przetwórczego związanego z produkcją przetworów rybnych. Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów rybnych oraz określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Jest przygotowany do stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań. Prowadzi pełną dokumentację związaną z obrotem surowców, półproduktów i przetworów rybnych. Potrafi przygotować surowce do produkcji przetworów rybnych, wykonywać czynności związane z obróbką  surowców , zaplanować operacje technologiczne  związane z produkcją przetworów rybnych. Potrafi przygotować półprodukty  i przetwory rybne do dystrybucji oraz magazynowania ich.