Technik ogrodnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik będzie  przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • organizowania i wykonywania prac w zakresie zakładania i prowadzenia szkółek sadowniczych, drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin,
  • organizowania i wykonywania prac w zakresie produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami,
  • projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni,
  • wykonywania czynności związanych z magazynowaniem produktów ogrodniczych,
  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję ogrodniczą oraz przedsiębiorstwach i firmach usługowo-handlowych z tej branży. W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.