Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

 • planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny,
  • urządzania  zakładów  gastronomicznych i  gospodarstwa domowego,
  • sporządzania  potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i estetycznym ich podaniem,
  • prawidłowej obsługi  konsumenta,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • sporządzania biznes planu,
 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Dodatkowe umiejętności:

kursy: kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy.