Technik przetwórstwa mleczarskiego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • wytwarzania wyrobów mleczarskich,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich,
  • planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich,
  • oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego może obsługiwać maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych, dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych i przygotowuje do produkcji. Ponadto może użytkować maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych, ich konfekcjonowania, pakowania i magazynowania, a także środki transportu wewnętrznego również wykonywać czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności. Posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów mleczarskich. Ustala harmonogramy produkcji wyrobów mleczarskich. Dobiera środki transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa mleczarskiego. Rozlicza zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich. Określa wydajność produkcji wyrobów mleczarskich.