Technik agrobiznesu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
  • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
  • samodzielnego organizowania, zakładania i prowadzenia działalność gospodarczą w zakresie agrobiznesu jako przedsiębiorca lub gospodarstwo rolne o dowolnej wielkości;
  • znajomości zasad funkcjonowania rynku rolnego;
  • analizy opłacalności alternatywnych rodzajów działalności oraz rozwiązań organizacyjnych, techniczno-technologicznych i finansowych podmiotów sfery agrobiznesu;
  • organizacji zaopatrzenia i dystrybucja produktów, towarów i usług w sferze agrobiznesu;
  • przygotowania planów finansowych, marketingowych poszczególnych działalności;
  • dokonywania analizy oceny opłacalności prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach gospodarki rolno-żywnościowej, produkcyjnych, usługowo-handlowych.

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.