Technik technologii żywności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • planowania, organizowania oraz nadzorowania procesów produkcji artykułów spożywczych,
  • oceny jakościowej wyrobów,
  • sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących,
  • opracowywania odpowiednich norm i procedur dotyczących wprowadzania poszczególnych produktów na rynek,
  • eksploatacji oraz konserwacji nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji żywności,
  • wytwarzania produktów spożywczych,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
  • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

 

Dodatkowe umiejętności:

kursy: kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy.