Ogrodnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik jest będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu:

  • zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,
  • zakładania terenów zieleni,
  • wykonywania dekoracji roślinnych,
  • doboru gatunków i odmian roślin ogrodniczych do warunków klimatyczno-glebowych,
  • identyfikacji najważniejszych chorób, szkodników i chwastów roślin ogrodniczych oraz znajomości metod ich zapobiegania i zwalczania,
  • rozpoznawania gatunków i odmian roślin ogrodniczych oraz znajomości ich wymagań,
  • rozpoznania nawozów organicznych i mineralnych, znajomości ich wpływ na glebę i rośliny,
  • prowadzenia produkcji roślin sadowniczych, ozdobnych, warzywnych, przyprawowych
     i grzybów jadalnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję ogrodniczą oraz przedsiębiorstwach i firmach usługowo-handlową z tej branży.

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.