Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
  •   eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie,
  •   obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik mechanizacji rolnictwa może pracować w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. Może także samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo rolne a także zajmować się sprzedażą sprzętu rolniczego, jego obsługą i serwisowaniem.

Umiejętności i uprawnienia dodatkowe jakie może uzyskać uczeń w czasie nauki: bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. B i T.