Technik turystyki wiejskiej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • organizowania imprez i usług turystycznych i ich realizacji z uwzględnieniem specyfiki regionu,
  • prowadzenia dokumentacji imprez i usług turystycznych,
  • planowania, organizowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej,
  • adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej,
  • sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz specyfiki regionu.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej może organizować i prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, organizować i nadzorować prace związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność agroturystyczną.

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.