Technik weterynarii

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii przygotowany będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • prowadzenia chowu i inseminacji  zwierząt gospodarskich i domowych,
  • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt.
  • wykonywania czynności pomocniczych w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.
  • wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń,
  • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych.
W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.