Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w GOLĄDKOWIE
Adres

Golądkowo 41 G

06-120 - Winnica

woj.mazowieckie

tel. 23 691-40-73

email: sekretariat@zsgoladkowo.eu

www: www.zsgoladkowo.eu

Nasze Wiadomości
17 kwietnia mieszkańcy internatu uczestniczyli w wycieczce do Parku Trampolin HopaPark w Ciechanowie. Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja uczniów oraz rozwijanie zainteresowania sportem. Uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji, m in. ścieżek akrobatycznych, koszy do wsadów, trampolin sportowych, basenów wypełnionych poduszkami powietrznymi oraz z dmuchanych zjeżdżalni.
Troje uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zostało nagrodzonych w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się 12 kwietnia br. na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. W eliminacjach wzięło udział blisko 170 uczniów z okręgu obejmującego: województwo warmińsko-mazurskie, północną część mazowieckiego, wschodnią kujawsko-pomorskiego i południowo-wschodnią pomorskiego. Z naszej szkoły do rywalizacji przystąpiło 7 uczniów, startujących w trzech blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, weterynaria i architektura krajobrazu.
Dnia 5 kwietnia w ramach zajęć praktycznych odbył się długo wyczekiwany przez uczniów wyjazd do siedziby Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem koło Rzeszowa, która zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją nasienia buhajów na cały kraj i w mniejszym stopniu produkcją nasienia knurów. W wyjeździe wzięła udział klasa 2LTP i 3LTP o kierunku kształcenia technik weterynarii. Nasza młodzież podzielona na dwie grupy mogła zobaczyć na czym polega praca w takiej placówce i z jakich składa się działów. Uczniowie mogli też zaobserwować cały proces od momentu pobrania do pakowania nasienia w słomki. Jednak najważniejsza jest ocena pobranych ejakulatów - makro i mikroskopowa co pozwala eliminować lub przeznaczyć do produkcji pobrany ejakulat. Niewątpliwie ciekawą rzeczą było zobaczenie pracy nowoczesnej maszyny - Cytometru przepływowego do bardzo precyzyjnej oceny poszczególnych frakcji nasienia - jest to urządzenie jedyne takie w Polsce.
Tradycyjnie już, 21 marca odbył się zaplanowany na pierwszy dzień wiosny Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. W tym roku przebiegał pod hasłem - Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym- życie warte jest rozmowy. Organizatorzy imprezy zaprosili do udziału wszystkich uczniów wraz z nauczycielami. W czasie przeznaczonym na to spotkanie uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w różnych aktywnościach. Były to: plakaty przygotowywane przez zespoły klasowe, konkurs wiedzy o zdrowiu psychicznym, prezentacja dotycząca zdrowia psychicznego, oraz zmagania sportowe.
O tym w piątkowe przerwy pierwszego dnia marca Szkolne Koło Wolontariatu przekonywało społeczność szkolną w specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym. Można tam było otrzymać ulotkę i z niej dowiedzieć się o działaniach podejmowanych przez wolontariuszy, wziąć udział w quizie na temat wolontariatu, a także dostać sentencję o byciu dla drugiego człowieka dobrym, życzliwym i pomocnym.
7 lutego 2024 roku podczas Otwarcia Konferencji Ochrony Roślin – 64. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród, które poprowadziła Agnieszka Kalinowska – przewodnicząca komisji konkursowej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać projekt logo dla rolnictwa zrównoważonego. Z naszej szkoły udział brało 5 uczennic pod kierunkiem nauczyciela Eweliny Frączkowskiej-Khadhraoui. Projekt musiał posiadać uzasadnienie, które również było oceniane przez komisję konkursową.
7 lutego odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, a mianowicie Dzień Patronki. Tym razem jeszcze bardziej szczególny niż zwykle, bo w Roku Jubileuszowym, w stulecie powstania szkoły w Golądkowie i w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin Jadwigi Dziubińskiej. Uroczystość poprowadzili: Piotr Florczyk, uczeń klasy piątej, który już niedługo będzie absolwentem szkoły oraz uczennica klasy pierwszej – Weronika Groszkiewicz, rozpoczynająca edukację w Golądkowie i poznawanie Patronki.
W rywalizacji wzięło udział 13 zespołów złożonych z pracowników oświaty szkół rolniczych z: Karolewa, Sypniewa, Nowosielec, Swarożyna, Chrobrza, Golądkowa, Kowala, Marszewa, Okszowa, Radomia, Siennicy Różanej, Sandomierza oraz gospodarz turnieju Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.
Cała społeczność szkolna zaangażowała się w przygotowanie kartek bożonarodzeniowych, to była piękna inicjatywa, która kolejny raz pokazała że potrafimy współpracować ze sobą.
Dnia 6 grudnia klasa 1 HTR wraz z nauczycielką Eweliną Frączkowska-Khadhraoui w ramach zajęć praktycznych udała się do Ciechanowa, gdzie uczniowie mogli zobaczyć Wieżę Ciśnień, która jest idealnym przykładem rewitalizacji budowli. Charakterystyczna konstrukcja, nazywana wieżą ciśnień, tak naprawdę wieżą ciśnień nie jest. Nazwa ta jednak przylgnęła na stałe i chyba nikt w Ciechanowie nie wyobraża sobie używania innych określeń; czasami tylko myśląc o wieży, mówi się grzyb lub oponka.
Uczniowie klasy 3BB razem z wychowawcą panią Małgorzata Marciniak oraz opiekunem panem Ryszardem Dudzicem udali się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem programu była wizyta w Stacji Muzeum, gdzie młodzież miała możliwość uczestnictwa w lekcji pt.Pociągi pancerne w służbie Rzeczypospolitej.
Pani dyrektor Ewa Leszczyńska, w imieniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, podpisała porozumienie o współpracy z firmą AGRARNA AR. Tym samym podmiot został włączony do szkolnej bazy pracodawców, z którymi współpracujemy w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia zawodowego. Agrarna AR to przedsiębiorstwo rolne specjalizujące się w produkcji warzyw, prowadzonej na około 1000 ha użytków rolnych. Ogromny areał, wyspecjalizowana kadra, wykorzystywanie innowacji rolniczych, certyfikacje GlobalGap, partnerstwo biznesowe z siecią McDonald – to największe atuty firmy, która bardzo dynamicznie zdobywa wiodącą pozycję na Polskim i międzynarodowym rynku. Gospodarstwo na wielką skalę wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie rolnictwa cyfrowego. Usługi satelitarne, teledetekcja czy wykorzystanie dronów znajdują tam szerokie zastosowanie. Podpisane porozumienie umożliwi uczniom kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dostęp do tych technologii i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.
Na takie pytanie szukali odpowiedzi uczniowie uczestniczący w spotkaniu z przedstawicielami KPP w Pułtusku, które odbyła się 24 listopada w naszej szkole. Do szkoły w tym dniu przybyło wielu policjantów z Naczelnikiem Wydziału Prewencji asp. szt. Rafałem Kwiatkowskim na czele, których w imieniu zgromadzonych na sali uczniów powitała pani dyrektor, a potem krótkim występem powitały szkolne cheerleaderki.
Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W ramach nagrody dla zwycięskiej szkoły w konkursie o Puchar Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym uczniowie z klasy 3 oraz 5 BT wraz z opiekunem grupy zostali zaproszeni na kilkudniowy wyjazd tematyczny do Niemiec. W ramach wyjazdu zwiedziliśmy fabrykę maszyn rolniczych firmy CLAAS w Harsewinkel, zakład produkcyjny BIOCARE - zajmujący się biologiczną ochroną upraw w Dassel-Markoldendorf, uczestniczyliśmy w największej wystawie maszyn rolniczych w Europie AGRITECHNICA 2023 w Hannoverze, a na koniec zwiedziliśmy AUTOSTADT - miasteczko samochodowe koncernu VOLKSWAGEN w Wolfsburgu, na którego terenie znajduje się muzeum samochodów i centrum obsługi klienta z miejscem odbioru nowych pojazdów.
Nasze Video
Nasze Zdjęcia