Jeździec

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie jeździec wykonuje prace w stajni może również organizować  oraz nadzorować prace wykonywane przez pracowników stajennych. Prowadzi dokumentację związaną z wykonywaniem zawodów jeździeckich.

Potrafi ocenić i dobrać konia do pracy w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Absolwent szkoły potrafi przygotować do pracy pod siodłem młodego konia. W pełni uczestniczyć jako zawodnik we wszystkich kategoriach zawodów konnych.

Absolwenci tej szkoły potrafią w profesjonalny sposób zajmować się końmi. Przede  wszystkim absolwent otrzyma uprawnienia do wykonywania zawodu jeździec. Ponadto ma możliwość ukończenia kursu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna PZJ. Istnieje możliwość ukończenia kursu  szkolenia podstawowego PZJ.

Mogą być organizowane kursy; podkuwacza, lonżowania, luzaka i inne, uczestnikiem tych kursów może być uczeń tej szkoły.