Aktualności

21 marca 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbył się Dzień otwarty, w którym uczestniczyło ponad 300 uczniów okolicznych szkół podstawowych. W organizację imprezy zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele placówki, którzy od rana byli przygotowani na przyjęcie uczniów z następujących szkół:
Uczennice klasy 4 PŻ Julia Ratajczak i Agata Marczak wzięły udział w I Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym Pieczarka ma moc. Dziewczyny przygotowały Polędwiczkę Wellington z duxelle z pieczarki, nagrały filmik z realizacji zadania i Ich potrawa zyskała uznanie Jury.
24 marca 2023 roku w Zespole Szkół CKR w Janowie odbył się Wojewódzki Konkurs pt. "Gotuj z klasą!".
Uczniowie klasy IIPTH ZS CKR w Starym Lubiejewie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, pod kierunkiem Pani Marii Dobies w ramach zajęć dydaktycznych przedmiotu zasady żywienia oceniali własny stan odżywiania wykorzystując w tym celu analizator składu ciała (bioimpedancji elektrycznej).
W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie ZS CKR w Starym Lubiejewie mieli okazję uczestniczyć w niezmiernie ważnej inicjatywie, jaką jest projekt pn. Lekcje z ZUS. Jest to autorski projekt specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz metodyków nauczania, który powstał po to, aby budować świadomość młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
17 marca 2023r. na targach "AGROTECH" w Kielcach, odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, w którym uczestniczyło dwóch uczniów naszej szkoły - Mateusz Ożarowski i Jakub Szkolnicki.