Aktualności

W dniu 14 listopada w naszej szkole miała miejsce doniosła uroczystość. Szkołę odwiedziła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda w towarzystwie Wicepremiera Henryka Kowalczyka, minister Anny Gębickiej i ministra Janusza Cieszyńskiego. Pani prezydentowa przybyła, by zainaugurować projekt Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich, realizowany przez Edukację Bez Barier - Fundację Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Z wielką przyjemnością witam Państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Znajdujemy się w ważnym dla społeczności szkolnej miejscu- przy ścianie patronki Jadwigi Dziubińskiej - działaczki ruchu ludowego, posłanki na Sejm Ustawodawczy w latach 1919–1922, autorki nowatorskich programów pedagogicznych i założycielki wielu szkół rolniczych.
7 listopada 2022 w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej został przeprowadzony konkurs - Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej.
,,Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi"
14 listopada klasy 1ZK i 1ZM pojechały na wycieczkę dydaktyczno–wychowawczą do kina Helios w Krośnie na ekranizację filmu Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka.
9 listopada 2022 r. kl. IVTŁg wzięła udział w spektaklu teatralnym Pojedynek Wieszczów. Gala Mistrzów Polskiego Romantyzmu zorganizowanym w ramach Festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc i z okazji Roku Romantyzmu Polskiego przez Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, gdzie znajduje się jedyna zachowana w świecie posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego.
Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Dnia 10 listopada 2022 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie scenariuszem słowno-muzycznym przypomnieli losy zniewolonej ojczyzny i oddali cześć wszystkim Polakom, którzy walczyli o niepodległość.
We wtorek 15 listopada 2022 r. w siedzibie naszej szkoły podpisana została umowa kupna maszyn, sprzętu i wyposażenia. Z ramienia naszej placówki podpisał ją dyrektor Andrzej Zdrojewski, natomiast firmę dostarczającą sprzęt, tj. AGROPOL z Zakrzewa, reprezentował właściciel - Marcin Kowalczyk i Józef Wencel – dyrektor handlowy. Została ona wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w ramach realizacji zadania pn. Dostawy sprzętu, narzędzi i wyposażenia dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu w ramach projektu Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.
Podczas akademii podkreślono zasługi Ignacego Paderewskiego - ikony niepodległości.