Aktualności

Uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Dniu Młodego Rolnika, organizowanym w ramach Krajowych Dni Pola w Poświętnem.
W dniach 11 – 12 czerwca uczniowie klas 1 PT, 2 PT, 3 PT ora z 3 P4 brali udział w warsztatach carvingu, które odbyły się w Gdyni.
12 czerwca 2022 uczniowie Zespołu Szkół CKR w Janowie uczestniczyli w drugim dniu III Krajowych Dni Pola 2022
Impreza odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku. Nasza szkoła miała niezmierną przyjemność być jednym z wystawców tej imprezy. Działanie to zostało zorganizowane w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z którym to dzieliliśmy powierzchnię wystawową.