Aktualności

W dniach 2-13 maja 2022 r. uczniowie klas I, II i III kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przebywali na praktykach zawodowych w mieście Cattolica,
Dnia 27 kwietnia 2022 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Gołotczyźnie odbył się II Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych pod Patronatem Honorowym pana Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konkursie wzięli udział uczniowie z 28 szkół Sieci Szkół MRiRW. Naszą szkołę reprezentował MIchał Bacewicz, który zajął 5 miejsce.
Dnia 10 maja 2022 r. w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu dyrektor szkoły Andrzej Zdrojewski podpisał umowę z panem Markiem Cichoniem - prezesem zarządu firmy VINPLAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Inowrocławia. Firma VINPLAN wygrała postępowanie przetargowe na realizację zadania Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej na maszyny rolnicze wraz z zagospodarowaniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu w ramach projektu Modernizacja doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu złożonego w ramach konkursu Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w formule zaprojektuj-wybuduj.
Grupa naszych uczniów rozpoczęła staż zawodowy w ramach programu Erasmus. My wciąż doskonalimy nasze pasje i zamiłowania to kolejny raz kiedy możemy skorzystać ze straży zawodowych w pięknych zakątkach świata.