Aktualności

17 grudnia 2021 r. zakończyła się w naszej szkole akcja Góra Grosza, która co roku, na przełomie listopada i grudnia, przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną, w domach dziecka, czy w rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne, czyli pokazanie dzieciom i młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Dyrektor ZSCKR w Sokołowie Podlaskim wręczył Dawidowi Mazurczakowi dyplom za udział w ogólnopolskim konkursie Moja wizja zero.
W dniu 10 grudnia, dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z UPH w Siedlcach, gościliśmy pracowników Wydziału Agroinżnierii i Nauki o Zwierzętach.
W dniu dzisiejszym już od samego rana pani wicedyrektor Iwona Pera, niczym św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami...
W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 3., którego celem jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Na realizację programu otrzymaliśmy 12 000 zł, z czego 50% przeznaczyliśmy na nowe książki. Pozostałe środki przeznaczone zostały na regały biblioteczne i promocję czytelnictwa w naszej szkole.
16 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość przyznania awansów uczniom klas mundurowych ZSCKR w Sejnach.
Akcja ma na celu przekazywanie bezpośredniej pomocy osobom i rodzinom potrzebującym na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. W tym roku objęliśmy pomocą kolejną rodzinę. Do tworzenia paczki dla wybranej przez nas rodziny zaprosiliśmy całą społeczność szkolną. Dziękujemy za zaangażowanie dyrekcji, nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły oraz sympatykom akcji, którzy również wsparli nasze dzieło. Z pewnością myślenie o naszej rodzince, oprócz troski przyniosło wiele przedświątecznej radości, a o takie efekty też nam chodziło.
Gorąco zachęcamy do udziału w odbywającej się już po raz jedenasty akcji dobroczynnej pn.: Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala.
Reprezentacja naszej szkoły w pięknej świątecznej rywalizacji i wspaniałej współpracy zawodów architektury krajobrazu oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych wraca z Ostródy z Zespołu Szkół Rolniczych z I miejscem w konkursie na "najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy".
W grudniu b.r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego ponownie wziął udział w projekcie SZLACHETNA PACZKA.