Aktualności

W czwartkowe przedpołudnie mury szkoły w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiewały echem przepięknych pieśni patriotycznych śpiewanych przez uczniowską brać w ramach akademii z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
29 kwietnia 2019 roku w ramach projektu NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – absolwent na rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęły się dla uczestników projektu spotkania z pracodawcami reprezentującymi zawody zgodne z kierunkami kształcenia w naszej szkole. Pierwsze spotkania zostały zrealizowane dla młodzieży uczącej się na kierunku technik weterynarii.
26 kwietnia 2019 r. w ZSCKR odbyło się uroczyste pożegnanie Uczniów Klas Maturalnych.
W Ciechocinku dnia 24 kwietnia 2019 r. w Klinice Uzdrowiskowej Pod Tężniami odbyła się konferencja pt.: Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka. Podczas jej trwania prelegenci uświadomili zebranym, jak ogromną rolę pełnią mikroorganizmy w naszym życiu i całym ekosystemie.
26 kwietnia 2019 r. był pamiętnym dniem dla naszych tegorocznych absolwentów. Po czteroletnim okresie pracy i nauki przyszedł czas na opuszczenie szkolnych murów, kończąc tym samym kolejny etap edukacji. W wydarzeniu wzięli udział tegoroczni maturzyści, ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne, rodzice.
W dniu 12 kwietnia uczniowie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie uczestniczyli w XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie.
W ramach profilaktyki zdrowotnej, 01.04.2019 r. dla klas pierwszych i drugich Technikum odbyła się prelekcja nt. Zasad prawidłowego odżywiania się młodzieży. Wygłosiła ją Pani Dietetyk Justyna Wójcik-Bogacz prowadząca Gabinet Projekt Zdrowie w Łowiczu.
Uczniowie ZSCKR w Bydgoszczy - zwycięzcami międzywojewódzkiego konkursu.