Aktualności

27 września 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyło się uroczyste nadanie imienia Dezyderego Chłapowskiego szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół. Od 1 września 2019r. zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Kamieniu Małym otrzymały imię Dezyderego Chłapowskiego, wielkiego patrioty, generała i prekursora nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich.
Dnia 30 września, już tradycyjnie, świętowaliśmy w szkole Dzień Chłopaka. Dla naszych kolegów i profesorów żeńska część Samorządu Uczniowskiego (szczególne podziękowania należą się tutaj dziewczętom z kl. IV TŻ) przygotowała w tym dniu okolicznościową imprezę. W wesołej rywalizacji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas, a grono pedagogiczne reprezentował pan dyrektor Andrzej Zdrojewski oraz pan Jerzy Śpibida – nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
28 września 2019 roku, w piękną jesienną sobotę, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przeżywał wyjątkową uroczystość, a przygotowania do niej trwały od dłuższego już czasu. Oto 95 lat wcześniej upływał właśnie pierwszy rok nauki w tutejszej Powiatowej Szkole Rolniczej Męskiej. Tak rozpoczęła się historia oświaty rolniczej w Golądkowie, różnorodna i bogata, nie zawsze łatwa, tworzona przez kolejne pokolenia uczniów i bardzo wielu pracowników.
Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami hotelu Narvil w Serocku.
Początek roku szkolnego, to czas w którym podejmuje się zadania z zakresu integracji nowo utworzonych zespołów klasowych.
Dzień grecki był podsumowaniem realizacji projektu staży zagranicznych pt. Europejska jakość kształcenia kluczem do sukcesu uczniów z Sokołowa Podlaskiego finansowanych z funduszy UE na zasadach POWER.
W sobotę 21 września 2019 roku piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Danuty Kacik oraz pani Agaty Naumiuk wróciła z 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa na Węgrzech. Aktualnie na Węgrzech przebywa kolejnych piętnastu uczniów pod opieką pani Marty Wiczuk oraz pani Magdaleny Kondraciuk. Staż zawodowy organizowany jest w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Uczniowie odbywają staż w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.
W uroczystość Matki Bożej Leśniańskiej - 26 września 2019r. - Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, z udziałem Generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, władz zakonnych, duchowieństwa diecezji siedleckiej oraz władz państwowych i samorządowych rozpoczęła Jubileusz 100-lecie powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej Podlaskiej.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, po raz kolejny gości uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywają staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
W środę 25 września 2019 r. uczennice klasy III TAK/TW w ramach nagrody za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019 pojechały na jednodniową , autokarową wycieczkę do Gdańska. Swój pobyt zaczęły od zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności. ECS to nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą oraz wystawienniczą. Uczestnicy wycieczki obejrzeli wystawę ,Droga do Wolności. Zwiedzający ECS mogli poznać sytuację gospodarczą i społeczną Polski w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a także dotknąć suwnicy, na której pracowała legenda Solidarności pani Anna Walentynowicz.
Historia tamtych tragicznych wydarzeń jest ciągle żywa dzięki żyjącym świadkom - Sybirakom, którzy odwiedzili ZSCKR w Bydgoszczy.