Aktualności

Uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Dniu Młodego Rolnika, organizowanym w ramach Krajowych Dni Pola w Poświętnem.
W dniach 11 – 12 czerwca uczniowie klas 1 PT, 2 PT, 3 PT ora z 3 P4 brali udział w warsztatach carvingu, które odbyły się w Gdyni.
12 czerwca 2022 uczniowie Zespołu Szkół CKR w Janowie uczestniczyli w drugim dniu III Krajowych Dni Pola 2022