Aktualności

W ramach akcji,, Szkoła pamięta' podjęto szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie przez uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu w Winnicy. Uczniowie zapalili również znicze na grobach zmarłych nauczycieli, księży i grobie Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy także grób Pani Danuty Kostyry - długoletniej wicedyrektor i dyrektor naszej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani z krótką historią ich życia, zapalili znicze i upamiętnili zmarłych modlitwą. Grupą młodzieży opiekowały się: p. Anna Jałmużna i p. Magda Zych - Prus. Znicze, które zapaliliśmy na grobach zostały zebrane w czasie dwudniowej zbiórki w szkole, którą zorganizował Wolontariat.
W dniu 22 października 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości obecni byli: pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie. Ustępujący Przewodniczący Olek Śmietana przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Społeczność naszej szkoły zgromadziła się na uroczystym apelu z okazji Dnia Papieskiego, który odbył się 22 października 2019r. Październik jest w tym roku miesiącem wyjątkowym, gdyż 41 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową.
W dniu 05 listopada 2019 roku na terenie LODR Kalsk odbyła się jubileuszowa XV Olimpiada Wiedzy o BHP i Rolnictwie. Startujący w niej uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie: uczniowie szkół rolniczych województwa lubuskiego oraz rolnicy.
Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie – konferencja naukowa pod takim tytułem odbyła się 04 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
W dniach 17 – 20 października 2019 r. pracownicy ZS CKR w Kowlu wybrali się na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą w często zapomniany rejon ziemi lubuskiej, w okolice Łęknicy. W programie wycieczki znalazł się także wyjazd do naszych zachodnich sąsiadów, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić m.in. fabrykę czekolady Felicitas w Hornow oraz Park Głazów Narzutowych w Nochten, który został utworzony na wyrobiskach dawnej kopalni odkrywkowej, natomiast głazy wykorzystane do budowy Parku zostały sprowadzone ze Skandynawii.
W tym roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły wraz z nauczycielami po raz trzeci włączył się w prowadzoną przez sokołowskie Stowarzyszenie MEMORIA kwestę na sokołowskich cmentarzach. Jak co roku, również i tym razem kwesta cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta i okolic, którzy chętnie wspomagali wolontariuszy zbierających ofiary na szczytny cel, jakim jest ratowanie, zabezpieczanie i renowacja zabytkowych pomników na cmentarzach w naszym mieście.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, przed uroczystością Wszystkich Świętych, uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli udali się na cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Grodztwie, by uporządkować groby na naszej kwaterze, czyli grobach do opieki których zobowiązaliśmy się w ramach współpracy z Fundacją Ari-Ari w ramach projektu I nastała cisza..., a którego ideą jest ocalenie od całkowitego zniszczenia i zapomnienia cmentarzy mniejszości narodowych znajdujących się na naszym terenie.
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole, uczestnicząc w przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia oraz podnoszących świadomość konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami.
Miesiąc październik obfitował w imprezy jeździeckie i hodowlane, w których brali udział Uczniowie ZSCKR w Bydgoszczy z Opiekunami.
Uczniowie klasy II MT oraz III FTM uczestniczyli w ćwiczeniach ratownictwa technicznego i medycznego z udziałem 11 jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu sokołowskiego i Policji.