Aktualności

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Tydzień Ulgi organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Uczniowie ZSCKR w Golądkowie, biorą udział w praktykach zawodowych w Unii Europejskiej, nr. projektu: 2020-1-PL01-KA102-078476, finansowanych ze środków programu Erasmus+. Na kolejną edycję staży zawodowych pojechały trzy zawody: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Grupa śpiewacza Szkolnego Zespołu Regionalnego ZWYRT działającego przy naszej szkole zdobyła wyróżnienie podczas XXVII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych Złoty Kłos w Zebrzydowicach w kategorii zespołów śpiewaczych a cappella.
Młodzież klasy II Technikum w zawodzie technik weterynarii 29.04.2021 r. uczestniczyła w zajęciach praktycznych z zakresu diagnostyki i zabiegów weterynaryjnych w Lecznicy Weterynaryjnej Szpital dla Koni Jarosław Karcz w Janowie Podlaskim.
Uroczyste pożegnanie Absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego odbyło się na żywo w dniu 30.04.2021 r. przez platformę MS Teams.
Tegoroczne egzaminy maturalne z powodu pandemii, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywają się z zachowaniem podwyższonych procedur bezpieczeństwa. Nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych i egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści i członkowie zespołów nadzorujących muszą zachować obowiązujące wytyczne sanitarne, czyli zachować dystans, mieć maseczki, nie wnosić zbędnych rzeczy na salę i mieć własne przybory, tj. długopis, linijkę, kalkulator
W dniu 30 kwietnia 2021 r. pożegnaliśmy maturzystów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Rozdanie świadectw, choć nie tak uroczyste jak bywało to do tej pory, na pewno zapadnie nam wszystkim w pamięć. Z uwagi na panującą pandemię uroczystość odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.