Aktualności

Dlaczego 6 lutego jest dniem ważnym dla barmana, 25 marca dla kelnera, a 9 września dla baristy? Czy to prawda, że los jest jak kelner i nie spieszy się z podawaniem na tacy? A ile jest prawdy w powiedzeniu, że nie ma problemu, którego filiżanka kawy by nie rozwiązała?
Oferta biblioteki ZS CKR im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu jest bogata. Uczniowie mogą korzystać z ośmiu prenumerowanych tytułów czasopism rozwijających zainteresowania zawodowe.
Internat wielu uczniom umożliwia naukę w klasie o wybranym zawodzie poza miejscem zamieszkania. Uczniowie przebywają w internacie przez pięć dni w tygodniu. Dla wielu z nich opuszczenie rodzinnego domu na czas nauki to ogromne wyzwanie, dlatego niezmiernie ważnym jest zapewnienie właściwych warunków, przypominających domową atmosferę.
Architekt krajobrazu to zawód łączący elementy techniczne, przyrodnicze i artystyczne. Ukończenie technikum pozwala na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią oraz krajobrazem.
Niektórzy swoje zainteresowania przekuwają w pasje. Miejscem gdzie można się realizować jest także szkoła. Do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej uczęszczają uczniowie, którzy pasjonują się sportem, rysunkiem, grają na instrumentach muzycznych czy zajmują się hodowlą drobiu ozdobnego
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm Agrii i AGRO MASZ inicjujące współpracę w ramach akcji edukacyjnej "Faza na rozwój".