Aktualności

W dniu 7 listopada 2019r w ramach działań związanych z profilaktyką odbyło się wyjątkowe spotkanie pod hasłem - Broń się nie trać wiary - profilaktyka nie prelekcja. Prowadzącym spotkanie był Piotr Lupi - Lubertowicz, wokalista związany z polską sceną bluesowo-rockową.
Wolontariat stwarza okazję do rozwijania zainteresowań, kształtowania osobowości, szukania pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu nawiązana została współpraca z Centrum Wymiany Międzynarodowej i Wolontariatu w Pułtusku.
Uczniowie naszej szkoły w obecnym roku szkolnym mieli okazję uczestniczyć w praktykach zagranicznych, które odbyły się w okolicach miasta powiatowego Westerstede. Projekt ten jest realizowany, dzięki współpracy naszej szkoły z miastem Westerstede. Uczniowie mieli możliwość zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie pracując w nowoczesnych gospodarstwach rolnych, nastawionych na produkcję mleka oraz wytwarzanie energii w biogazowniach.
Karolina Przybyszewska, uczennica klasy I tak w ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, została nagrodzona w powiatowym konkursie plastycznym pod nazwą - Bohaterzy i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości z terenu powiatu pułtuskiego. Na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa wpłynęło 211 prac w trzech kategoriach wiekowych. Karolina wykonała swoją pracę ołówkiem - przedstawiła postać Ignacego Daszyńskiego, polityka II RP na tle pułtuskiego więzienia, w którym ten był przetrzymywany. Zajęła drugie miejsce, czego jej serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów. Otrzymała nagrodę rzeczową, ponadto jej praca będzie opublikowana w kalendarzu na 2020 rok.
W ubiegłą niedzielę 10 listopada nasza Orkiestra Szkolna odniosła kolejny sukces! Tym razem na Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Artystycznym imienia Gerharta Hauptmanna zdobyli wyróżnienie.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole rozpoczęły się już 08.11. 2019r. Szkolna społeczność wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji prasowej poinformował o kontynuacji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Produkt polski. Celem kampanii jest edukacja i zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. W to przedsięwzięcie wpisuje się znak z napisem PRODUKT POLSKI na tle biało - czerwonej flagi dobrowolnie umieszczany przez producentów żywności na artykułach spożywczych z polskich surowców.
11 listopada 2019 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły, podobnie jak władze samorządowe, przedstawiciele wielu placówek oświatowych i instytucji oraz mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego wziął udział w oficjalnych obchodach sto pierwszej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W dniu 8 listopada 2019 r. obchodziliśmy w ZS CKR w Kowalu 101 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W pierwszej części uroczystości odbyło się przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.
W ramach akcji,, Szkoła pamięta' podjęto szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie przez uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu w Winnicy. Uczniowie zapalili również znicze na grobach zmarłych nauczycieli, księży i grobie Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy także grób Pani Danuty Kostyry - długoletniej wicedyrektor i dyrektor naszej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani z krótką historią ich życia, zapalili znicze i upamiętnili zmarłych modlitwą. Grupą młodzieży opiekowały się: p. Anna Jałmużna i p. Magda Zych - Prus. Znicze, które zapaliliśmy na grobach zostały zebrane w czasie dwudniowej zbiórki w szkole, którą zorganizował Wolontariat.
W dniu 22 października 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości obecni byli: pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie. Ustępujący Przewodniczący Olek Śmietana przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Społeczność naszej szkoły zgromadziła się na uroczystym apelu z okazji Dnia Papieskiego, który odbył się 22 października 2019r. Październik jest w tym roku miesiącem wyjątkowym, gdyż 41 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową.
W dniu 05 listopada 2019 roku na terenie LODR Kalsk odbyła się jubileuszowa XV Olimpiada Wiedzy o BHP i Rolnictwie. Startujący w niej uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie: uczniowie szkół rolniczych województwa lubuskiego oraz rolnicy.