Aktualności
Tu matura spotyka się ze studiami. Salon maturzystów 2023
Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 17 lat organizuje co roku we wrześniu ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy. 28 września 2023 r. Uniwersytet Rzeszowski stał się miejscem gdzie zaprezentowały swoją ofertę uczelnie z Polski i z zagranicy.

Odbiorcami stali się maturzyści ale także uczniowie młodszych klas wraz z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i doradcami zawodowymi. Skorzystali z niej także uczniowie klasy V Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Architektury Krajobrazu naszej szkoły, którzy odwiedzili salon. W programie spotkania były m.in:

  • Informacje o maturze 2024 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych,
  • Prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2024/25 z udziałem przedstawicieli uczelni,
  • Spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i  nauczycielami na temat deklaracji, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.

W ramach części targowej przedstawione zostały oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/25. Nie zabrakło poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię. Uczestnicy Salonu mieli też możliwość odebrać „Informator dla maturzystów” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku realizacji wymarzonego kierunku studiów.