Technik architektury krajobrazu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • projektowania elementów architektury krajobrazu – aranżacji roślinnych oraz drobnych form architektonicznych,
  • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
  • zakładania trawników, rabat  bylinowych oraz nasadzeń drzew i krzewów,
  • urządzania i konserwacji drobnych form architektonicznych,
  • posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji  terenów zieleni,
  • organizacjo oraz nadzorowania prac pielęgnacyjnych terenów zieleni,
  • posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowania.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu może zajmować się aranżacją terenów zieleni, uczestniczyć w pracach projektowych obiektów architektury krajobrazu oraz w poszczególnych etapach ich realizacji. W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.