Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej, mogą również podjąć pracę w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.