Wędliniarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

 • rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
 • produkcji kiełbas, wędlin i produktów blokowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji,
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
 • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji,
 • określania wartości odżywczej produktów spożywczych,
 • stosowania metody utrwalania żywności i określania ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych,
 • interpretacji rysunków technicznych i schematów maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych,
 •  posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną,
 • posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym,
 • określania zagrożeń dla środowiska związanych z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.