Aktualności

W dniu 25 listopada 2022 r. młodzież z klasy IV Tmż, grupa sportowo-mundurowa, brała udział w grze miejskiej Włocławianie Pamiętają. Zadanie drużynowe polegało na odwiedzeniu m.in. pięciu miejsc pamięci na terenie Włocławka. Drużyna zgodnie z planem odwiedziła sześć takich miejsc. Wszystkie działania zostały udokumentowane w postaci zdjęć i filmów. Następnie zostały przekazane drogą elektroniczną organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes.
Dnia 15 listopada 2022 r. w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu podpisana została umowa kupna maszyn, sprzętu i wyposażenia. Z ramienia szkoły podpisał ją dyrektor Andrzej Zdrojewski, natomiast firmę dostarczającą sprzęt, tj. AGROPOL z Zakrzewa, reprezentował właściciel - Marcin Kowalczyk i Józef Wencel – dyrektor handlowy. Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w ramach realizacji zadania pn. Dostawy sprzętu, narzędzi i wyposażenia dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu w ramach projektu Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.
Dnia 25 listopada 2022 r. pan Dyrektor Andrzej Zdrojewski wziął udział w konferencji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – korzyści płynące dla rolników, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Gościem honorowym konferencji był Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk. Poza tym w konferencji wzięli udział parlamentarzyści: pp. Joanna Borowiak i Józef Łyczak.
21 listopada 2022 r. w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych.
W dniach 23-25.11.2022 r. na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku odbywa się finał ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland 2022.
Jak zwykle w drugiej połowie listopada odbywa się w naszej szkole kolejna już Próbna Matura z Operonem. Maturzyści z całej Polski zmagali się z tym, co czeka ich na prawdziwym egzaminie dojrzałości w maju 2023 roku
14 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyło się interesujące spotkanie z prof. Tadeuszem Trzaskalikiem, który zaprezentował autorski program słowno-muzyczny pt. 'Jeszcze Polska nie zginęła. Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego', poświęcony 'Pieśni Legionów Polskich we Włoszech'.
Dzień Krajobrazu ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym roku obchodzony był pod hasłem: Krajobraz doświadczam w pełni.