Aktualności

5 września 2022 r. w progach Zespołu Szkół w Golądkowie odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mamy zaszczyt być w grupie 61 szkół rolniczych z całej Polski, dla których organem prowadzącym jest MRiRW. Zwyczajem jest uroczyste spotkanie w jednej ze szkół na początku września, by wspólnie wejść w nowy rok szkolny. Oprócz podniosłego charakteru spotkania, jest to też okazja do podziwiania barwnego, często w strojach regionalnych, korowodu pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół rolniczych. Dumą napawa widok młodzieży niosącej sztandary. Mogli to stwierdzić obecni na uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Henryk Kowalczyk, Dyrektor Gabinetu Politycznego MRiRW– p. Przemysław Bednarski, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW - p. Anna Radecka, Z-ca Mazowieckiego Kuratora Oświaty - p. Dorota Skrzypek, Dyrektor KO w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – p. J. Zawiśliński, Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – p. Ryszard Winter, wójt gminy Winnica Robert Wróblewski, dyrektor ZPO w Winnicy – p. Andrzej Zaręba, dyrektor Szkoły Podstawowej w Błędostowie – pani Halina Smogorzewska, kierownik GOPS w Winnicy – pani Wioletta Zawadzka, prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku – P. Maria Korbal, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej NSZZ "Solidarność" – p. Jolanta Siejbik, p. Małgorzata Sztoldman i P. Leszek Żukowski (reprezentujących Dział Innowacji w Rolnictwie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz p. Prof. Dr hab. Jerzy H. Czembor i Dr Grzegorz Gryziak z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie oraz ks. proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski. Inauguracja roku rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy. Mszę poprzedziło uroczyste wprowadzenie do kościoła przez panią Elizę Dembe – Stańczak pocztów sztandarowych wszystkich szkół. Po Mszy świętej w intencji dobrego roku szkolnego, celebrowanej przez proboszcza ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego, goście udali się na specjalnie przygotowaną na ten dzień salę gimnastyczną Zespołu Szkół w Golądkowie. Tam odbyła się cześć oficjalna inauguracji. Poczty sztandarowe na salę wprowadziła pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, a dalszą część uroczystości poprowadziła pani dyrektor Ewa Leszczyńska. Pani dyrektor uroczyście powitała gości, dziękując wszystkim za przybycie z różnych, często bardzo odległych miejsc. W swoim przemówieniu nawiązała do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i podkreśliła, że nie wyrzucimy z pamięci tamtych wydarzeń, a naszym obowiązkiem jest pamiętać, na doświadczeniach przeszłości budować przyszłość i ze wszystkich sił dokładać starań.
Tegoroczne Dożynki Gminne obchodzone były 28 sierpnia w Brzostku i zostały zainaugurowane Mszą Świętą na Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie rozpoczęła rok szkolny 2022/2023 w scenerii żywej natury na tle niedawno odsłoniętego muralu pn. Szkoła Podchorążych Piechoty Nasz Patron.
1 września 2022 roku w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023.
1 września 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.