Aktualności

W sobotę 21 września 2019 roku piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Danuty Kacik oraz pani Agaty Naumiuk wróciła z 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa na Węgrzech. Aktualnie na Węgrzech przebywa kolejnych piętnastu uczniów pod opieką pani Marty Wiczuk oraz pani Magdaleny Kondraciuk. Staż zawodowy organizowany jest w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Uczniowie odbywają staż w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.
W uroczystość Matki Bożej Leśniańskiej - 26 września 2019r. - Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, z udziałem Generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, władz zakonnych, duchowieństwa diecezji siedleckiej oraz władz państwowych i samorządowych rozpoczęła Jubileusz 100-lecie powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej Podlaskiej.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, po raz kolejny gości uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywają staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
W środę 25 września 2019 r. uczennice klasy III TAK/TW w ramach nagrody za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019 pojechały na jednodniową , autokarową wycieczkę do Gdańska. Swój pobyt zaczęły od zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności. ECS to nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą oraz wystawienniczą. Uczestnicy wycieczki obejrzeli wystawę ,Droga do Wolności. Zwiedzający ECS mogli poznać sytuację gospodarczą i społeczną Polski w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a także dotknąć suwnicy, na której pracowała legenda Solidarności pani Anna Walentynowicz.
Historia tamtych tragicznych wydarzeń jest ciągle żywa dzięki żyjącym świadkom - Sybirakom, którzy odwiedzili ZSCKR w Bydgoszczy.
W dniach 19-20 września 2019 r. reprezentanci ZS CKR w Kowalu uczestniczyli Konferencji Popularno-naukowej połączonej z 40-leciem funkcjonowania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
W dniu 19 września br. w Zespole Szkół CKR w Kowalu odbyło się szkolenie dla rodziców, a także dla nauczycieli tej szkoły, jak i ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Szkolenie dotyczyło uzależnień występujących wśród młodzieży, a prowadził je Robert Rejniak – wybitny terapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, certyfikowany realizator Candis, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
22. września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie mieliśmy zaszczyt gościć Pana Henryka Kowalczyka, ministra środowiska.
Jak co roku, uczniowie klas: drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki , pod opieką nauczycieli Wiktora Kałużnego i Pawła Pieńkosza uczestniczyli w kolejnej edycji targów AgroShow 2019. Są to największe targi tego typu w Polsce prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania stosowane zarówno w rolnictwie klasycznym jak i precyzyjnym. Uczniowie, oprócz zapoznania się z ofertą rynkową maszyn i pojazdów rolniczych uczestniczyli również w wykładach i pokazach polowych, gdzie mogli obserwować pracę maszyn wykorzystujących elementy rolnictwa precyzyjnego.
20 września 2019 roku jak co roku uczniowie klas 2 i 3 w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mieli okazję zapoznać się z nowoczesną techniką rolniczą podczas Agro Show w Bednarach. Przyszli mechanizatorzy uczestniczyli w konkursie BHP w rolnictwie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Naszą Szkołę reprezentowali: Marcin Abramowicz i Maciej Szymoniak z 3 klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mieli oni do rozwiązania test pisemny. Po podsumowaniu etapów (pisemnego i finałowego) komisja wyłoniła zwycięzców konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Uczeń naszej szkoły Marcin Abramowicz zajął 1 miejsce.