Aktualności

Ochrona i możliwości kształtowania krajobrazu są podstawowymi warunkami planowania przestrzennego, o jakich uczą się architekci krajobrazu na swych zajęciach.
redakcja2022-06-13
Ochrona i możliwości kształtowania krajobrazu są podstawowymi warunkami planowania przestrzennego, o jakich uczą się architekci krajobrazu na swych zajęciach.
W dniu 9 czerwca 2022 roku klasy pierwsze, technikum żywienia oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pod opieką wychowawców wybrały się na wycieczkę do Wadowic oraz Zatoru. Wczesną porą młodzi uczestnicy wycieczki zebrali się na parkingu szkoły, a następnie wyruszyli w podróż, która trwała ponad trzy godziny.