Aktualności

Doroczne Ogólnopolskie Święto p.n. Wdzięczni Polskiej Wsi tym razem odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in.: Premier Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł.
30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Nasze szkolne świętowanie rozpoczęliśmy już w środę – 28 września. Tego dnia cała społeczność szkolna zgromadziła się na auli, by wybrać Mistera Szkoły. O tytuł najlepszego walczyli reprezentanci wszystkich klas, a imprezę przygotowały i prowadziły dziewczęta z klasy IV TŻ. Konkurencje były różnorodne – od rozpoznawania marki samochodów, przez konkurencję muzyczną, kulinarną, kosmetyczną, aż do zadania najtrudniejszego, czyli poproszenia przyszłego teścia o rękę jego córki. W roli teścia wystąpił sam pan dyrektor Andrzej Zdrojewski.
W tegorocznej akcji Sprzątania Świata wzięły udział klasy: 2 HT - Technik Architektury Krajobrazu i 4 BTL – Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/technik weterynarii. 23 września młodzież wyruszyła do Wigierskiego Parku Narodowego. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości proekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Podopieczni zostali zaopatrzenie w jednorazowe rękawiczki, worki i kamizelki odblaskowe. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i dyscypliną podczas zbierania śmieci na wytyczonych ścieżkach Wigierskiego Parku Narodowego. Słoneczna, jesienna pogoda sprzyjała integracji i obserwacji przyrody. W wolnej chwili uczniowie podziwiali panoramę jeziora Wigry, uznawanego za jedno z najczystszych zbiorników wodnych w Polsce. Serdecznie dziękujemy za współpracę pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego – klasa 2 HT - Panu Adamowi Januszewiczowi, a klasa 4 BTL – Pani Aleksandrze Siemaszko – Skiendziul i Panu Marcinowi Strug.
17 września uczniowie klasy 2 AB i klasy 3 HT sprzątali najbliższą okolicę. Zostały zebrane śmieci, które zatruwają i zanieczyszczają naturę, a które to niestety pozostawiają ludzie w nieprzeznaczonych do tego miejscach.