Aktualności

Dnia 31 maja 2022 r. gościliśmy w ZS CKR w Starym Lubiejewie wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z którym podpisaliśmy umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. Odwiedzili nas dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauki o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugała, dr hab. inż. Jacek Sosnowski oraz dr hab. inż. Krzysztof Pakuła.
W minioną środę 15 czerwca b. r. odbyła się uroczysta Gala Kształcenia Zawodowego w trakcie której zostały wręczone nagrody dla laureatów Konkursu Mam zawód, mam Fantazję.
Jest to konsekwencją podpisanego dnia 29.04.2022 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr hab. inż. Małgorzatą Gotowską, prof. Politechniki Bydgoskiej a mgr inż. Anną Banasiak Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Intencją partnerstwa jest rozwijanie efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Dyrektor ZSCKR zwiedziła Wydział i odwiedziła Katedrę Inżynierii Środowiska. Pracownicy uczelni zaprezentowali laboratoria badawcze i dydaktyczne. Na efekty podpisanego porozumienia młodzież nie musiała długo czekać. Na zaproszenie Uczelni wszyscy uczniowie ZSCKR uczestniczyli w warsztatach zawodowych.
Uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Dniu Młodego Rolnika, organizowanym w ramach Krajowych Dni Pola w Poświętnem.
W dniach 11 – 12 czerwca uczniowie klas 1 PT, 2 PT, 3 PT ora z 3 P4 brali udział w warsztatach carvingu, które odbyły się w Gdyni.