Aktualności
Akcja Bateria
Akcja Bateria

Zebrane przez społeczność szkolną  baterie zostały przekazane do nowo otwartego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy PGKiM w Sandomierzu.

Baterie zaliczają się do odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie mogą być wyrzucane na śmietnik wraz z innymi odpadami komunalnymi. Baterie, które oddzielimy od pozostałych odpadów komunalnych, mogą być poddane recyklingowi. Zużyte baterie powinniśmy zbierać, a następnie oddawać do punktu selektywnej zbiórki. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji zbiórki zużytych baterii.