Aktualności

21 marca, zgodnie z kalendarzem wydarzeń szkolnych, został zorganizowany Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. W tym roku temat bezpieczeństwa był dość mocno zaakcentowany i dotyczył wielu aspektów. Uczniowie mogli wziąć udział w zmaganiach związanych z wiedzą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wiedzą dotyczącą pierwszej pomocy. Przedstawiciele poszczególnych klas dzielili się swoimi wiadomościami i kompetencjami, odpowiadając na wylosowane zestawy pytań. Udzielane odpowiedzi były ocenianie przez specjalnie powołane jury.
W marcu 2022 roku po dwóch latach przerwy odbyła się w naszej szkole Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. W etapie szkolnym uczestniczyło 19 uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą z zakresu: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa oraz energetyki odnawialnej.
W dniu dzisiejszym w ramach innowacji pedagogicznej Dietetyka i fitness uczniowie udali się na lekcje wychowania fizycznego do zaprzyjaźnionego Energy Fitness Club.
Targi branży cukierniczej i lodziarskiej to najsłodsza impreza w Polsce. W tym roku odbyła się 14 edycja targów Expo Sweet, na której nie mogło zabraknąć uczniów Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie