Aktualności

11 maja na Torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie odbył się piknik Poznaj Dobrą Żywność pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10 maja 2019 roku, w piątkowe popołudnie Szkolny Zespół Ludowy Dąbrowskie Pasiaki wystąpił na uroczystości 15-lecia Klubu Seniora Jutrzenka.
Jednym z wyznaczników jakości kształcenia zawodowego jest współpraca szkoły z kluczowymi partnerami, jakimi są pracodawcy, instytucje świata nauki, czy inne podmioty działające w sferze zgodnej z kierunkami kształcenia.
Tydzień może zacząć się dobrze, a poniedziałek (wbrew niepochlebnym opiniom na temat tego dnia) minąć przyjemnie i pożytecznie – pod warunkiem, że spędzi się go w Golądkowie. Udowodniliśmy to 29 kwietnia, organizując Dzień Otwarty dla uczniów stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Przyjechały do nas zorganizowane grupy oraz duża liczba indywidualnych zwiedzających. Byli to gimnazjaliści i ósmoklasiści, ale także ich rodzice, bardzo zainteresowani tym, co ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie ma do zaoferowania ich dzieciom. Odbyliśmy wiele ważnych rozmów, odpowiedzieliśmy na wiele istotnych pytań. Wszystko po to, by rozwiać wątpliwości i pomóc w podjęciu decyzji, która najpewniej okaże się kluczowa dla przyszłości młodych ludzi.
26 kwietnia 2018r. społeczność szkolna i zaproszeni goście brali udział w uroczystości pożegnania uczniów klas czwartych. Spotkanie było szczególnie uroczyste, pełne refleksji i zadumy - podsumowano pracę uczniów w ciągu czterech lat nauki w naszej szkole. Dyrektor szkoły pani Ewa Leszczyńska pogratulowała abiturientom ukończenia szkoły, wychowawcom i nauczycielom podziękowała za ogromny trud i pracę. Rodzicom maturzystów życzyła zadowolenia i otuchy, a samym maturzystom umiejętności wyznaczania sobie celów, realizacji marzeń, znalezienia drogi do szczęścia, na maturze spokoju i rozwagi. Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie abiturientów, którzy przyrzekli codzienną pracą wzmacniać znaczenie kraju, pracować dla jego potrzeb oraz dbać o dobre imię Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Abiturienci żegnali serdecznie dyrekcję, grono pedagogiczne, wychowawców, pracowników szkoły i wszystkich młodszych kolegów. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska i Przewodnicząca Rady Rodziców w szkole pani Ewa Jaworska z wychowawcami wręczyły absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a uczestnikom Kursu Kwalifikacyjnego zaświadczenia.
26 kwietnia 2019 r. w ZSCKR w Kamieniu Małym pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów technikum oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Dnia 30 kwietnia 2019 r. w Kowalu odbyła się konferencja naukowa pn. Jubileusz 500-lecia relokacji Królewskiego Miasta Kowala. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz oraz Stowarzyszenie Aktywny Kowal, zaś organizatorem Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
W dniu 30.04.2019 r. (tj. we wtorek) odbyła się w ZS CKR w Kowalu akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Opowiedz nam, moja Ojczyzno, Jak matka dzieciom ciekawym, O latach znaczonych blizną, Na wiekach chwały i sławy!
26 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych. Tego dnia po raz ostatni zabrzmiał dzwonek dla grupy ponad 50 uczniów, którzy spędzili w murach naszej szkoły cztery, prawdopodobnie najpiękniejsze lata swojego życia. Szkoły, w której każdy z nich pozostawił jakąś część siebie, przyjaźnie, sympatie, momenty radości jak i gorycz porażek.
W czwartkowe przedpołudnie mury szkoły w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiewały echem przepięknych pieśni patriotycznych śpiewanych przez uczniowską brać w ramach akademii z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.