Aktualności

Taki tytuł nosiło spotkanie z osobą znaną z programu telewizyjnego- panią sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkanie odbyło się w dniu 7 października i dedykowane było uczniom klas pierwszych i drugich. Była to niezwykła lekcja prawa i profilaktyki. Pani sędzia w swoim wystąpieniu do młodzieży poruszyła wiele bardzo istotnych kwestii, związanych między innymi z problemem przestępczości nieletnich i odpowiedzialnością za czyny karalne. Starała się też uświadomić młodych ludzi gdzie istnieją granice pomiędzy głupstwem czy żartem a przestępstwem, tym co dobre a co złe. W swoich wypowiedziach pani sędzia opierała się na przykładach spraw, które orzekała pracując przez 40 lat w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Odniosła się również do kwestii materiałów wykorzystywanych podczas nagrań programu telewizyjnego, opartych na sytuacjach z życia wziętych.