Aktualności
Technikum Hodowli Koni profil Policja konna Szczecin
Porozumienie trójstronne

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym reprezentowanym przez dr hab. inż. Krzysztofa Pietrusiewicza prof. ZUT - Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentowaną przez nadinspektora Tomasza Trawińskiego oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie - Technikum Hodowli Koni z siedzibą w Szczecinie reprezentowanym przez mgr. Jolantę Kawszyn, dotyczące kształcenia młodzieży w technikum hodowli koni profilu: Policja Konna.

Porozumienie szczegółowo określa zakres współpracy, która polegać ma na prowadzeniu zajęć dydaktycznych i praktycznych dla uczniów Technikum realizowanych na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie. W Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego istnieje kierunek o specjalności "Policja Konna". Szkolenie młodzieży na powyższym kierunku ma na celu przede wszystkim wychowanie i przygotowanie dydaktyczne i praktyczne do podjęcia służby w Policji lub innych służbach mundurowych. Aby kierunek spełniał swoją funkcję policjanci realizować będą zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. w Szkole czy na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie, poświęcone tematyce policyjnej a głównie związanej z problematyką koni.