Powracanie pamięcią, myślami, sercem... 95-lat szkoły w Golądkowie