Z życia szkoły

Młodzież nabywa dodatkowych umiejętności, które na pewno przydadzą się w przyszłości.
Nasze działania zmierzają do łączenia nowoczesności z szacunkiem do przeszłości. W wyniku prowadzonych prac remontowych dwa bloki skały wapiennej, które znajdowały się na terenie naszej szkoły od bardzo dawna, powoli zyskują nowe oblicze. Pory roku, odpowiednia pogoda, są niezbędne w wegetacji roślin . Zależność pomiędzy życiem na Ziemi a uprawą roli i pozyskiwaniem plonów jest bezsporna, co w sposób szczególny rozumieją osoby związane z rolnictwem.
Kwiecień kojarzy się nam, Polakom, z obchodami upamiętnienia zbrodni katyńskiej oraz katastrofą polskiego samolotu Tu - 154 w Smoleńsku.
W dniu 30 marca 2022 roku w naszej szkole odbyła się akcja Honorowego Oddania Krwi. Akcję przeprowadzono w specjalnym autokarze Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy. Do oddania krwi zgłosiło się 74 uczniów naszego Zespołu, krew oddało 24. Pobrano 10 litrów i 800 ml krwi.
W naszej szkole w dniach 28-31.03.2022 r. dzięki współpracy z MODR, dla dwóch grup uczniów, odbyło się szkolenie na temat stosowania środków ochrony roślin przy użyciu naziemnej aparatury przeznaczonej do stosowania środków ochrony roślin.
2 kwietnia przypadała 17 rocznica śmierci patrona naszej szkoły Jana Pawła II.
Odbyła się kolejna edycja konkursu przygotowanego i zorganizowanego przez nauczycieli ZSCKR w Bydgoszczy.
Kolejna grupa uczniów z klas mundurowych (3MT oraz 3I4M) w dniu 29 marca 2022 rozpoczęła szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które trwać będzie do końca roku szkolnego.
ZSCKR w Bydgoszczy od kilku lat owocnie współpracuje z Politechnika Bydgoską. Tym razem braliśmy udział w Debacie Oksfordzkiej.
Tradycją szkoły jest wyjazd młodzieży klas maturalnych na pielgrzymkę dziękczynno - błagalną do miejsc kultu religijnego.