Z życia szkoły

Dnia 18 grudnia 2019 r. przybył do naszej szkoły reprezentant Zakładu Karnego we Włocławku, a zarazem jego rzecznik prasowy, ppor. Konrad Górski. W swoim wystąpieniu zaprezentował zebranej starszej młodzieży, w tym tegorocznym maturzystom, możliwość podjęcia pracy w służbie penitencjarnej. Przedstawił wymagania, jakie kandydaci muszą spełnić, specyfikę pracy w zakładzie karnym oraz możliwości awansu i wysokość uposażenia. Zwrócił także uwagę na możliwość kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Samorząd Uczniowski prowadził akcję mającą na celu zbiórkę różnego rodzaju artykułów szkolnych, w tym zeszytów, bloków rysunkowych i technicznych oraz artykułów piśmienniczych, aby pomóc naszym kolegom i koleżankom mieszkającym na Białorusi.
Dnia 6 grudnia 2019 r. w Kowalu odbyła się już kolejna, tym razem Mikołajkowa Zbiórka Krwi. Nie zawiedli krowiodawcy z ZS CKR w Kowalu – młodzież, nauczyciele, a także absolwenci stawili się w Społeczno–Kulturalnym Centrum Miasta Kowala, aby podzielić się swym najcenniejszym darem z potrzebującymi. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że tylko w 60 krajach zapotrzebowanie na krew jest w pełni zaspokajane, a musimy pamiętać, że krwi nie da się zastąpić niczym innym. Jest potrzebna w czasie operacji, korzystają z niej ofiary wypadków, a także osoby ciężko chore na różne choroby nowotworowe czy hemolityczne. Tym bardziej raduje nas, że nasza szkolna społeczność potrafi tak chętnie dzielić się tym wyjątkowym, najcenniejszym darem – darem życia.
redakcja2019-12-13
Uczniowie ZS CKR w Kowalu mogą w swojej Izbie Pamięci oglądać wystawę pn.: DWORCE, FABRYKI, UZDROWISKA. HISTORIE POLSKO-ROSYJSKIE 2019. Jest ona podsumowaniem projektu mającego za cel przeprowadzenia wspólnie z młodzieżą swoistego śledztwo w terenie (Kujawy, Mazowsze Płockie), aby poznać i upowszechnić mało znane, a ogromnie znaczące miejsca i historie lokalnego rozwoju gospodarczego.
Dnia 6 grudnia, jak stara tradycja nakazuje, przybył do ZS CKR w Kowalu Święty Mikołaj. I tym razem towarzyszyły mu dwie asystentki, zwane Śnieżynkami. Dotarł on do klas, które w tym dniu miały zajęcia w budynku głównym, na ulicy H. Kołłątaja i M. Konopnickiej. Został bardzo gorąco przyjęty, bo przyniósł kosz słodyczy i uroczy powiew świątecznej atmosfery. Uczniowie poszczególnych klas śpiewali Św. Mikołajowi znane sobie kolędy i zapewniali, że byli grzeczni.
Opinogóra - Oranżeria Muzeum Romantyzmu, to właśnie w tym wyjątkowym miejscu co roku wręczane są stypendia dla najlepszych uczniów, wśród nich znalazła się nasza uczennica Karolina Sołtysiak z klasy III Tmria. Towarzyszyli jej dumni rodzice oraz dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, a także mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Akcja prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Repkach oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły zakończona!
W dniu 4 grudnia tradycyjnie już obchodzony był dzień Patrona Szkoły. Uroczystość była okazją do przypomnienia życia i działalności Jadwigi Dziubińskiej, osoby niezwykle zaangażowanej na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego, kultywowania tradycji i kultury, pokazywania tego, co w tym środowisku jest najlepsze, najpiękniejsze.
Dnia 2 grudnia 2019 r. w auli ZS CKR w Kowalu odbyła się konferencja dla naszych uczniów i nauczycieli na temat biologizacji rolnictwa i probiotyków. Wzięli w niej udział następujący goście: 1. dr Jarosław Jurzysta z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który powitał i przedstawił prelegentów; 2. Stanisław Kolbusz – prezes Stowarzyszenia Ekosystem - Dziedzictwo Natury, który w swoim wystąpieniu mówił na temat biologizacji rolnictwa, czyli stosowaniu i wdrażaniu takich technologii, które nie naruszają bioróżnorodności oraz zastosowaniu praw i procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych w różnych dziedzinach gospodarki; 3. Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów, posiadający gospodarstwo rolno-sadownicze, firmę Brunka Natural, w której namnaża i dystrybuuje wyroby probiotyczne do ochrony roślin, dla zwierząt, suplementy diety i kosmetyki.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej po raz kolejny gościł uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywali staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
Uczniowie klasy IV BTF (Technik Rolnik/Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki) uczestniczyli w wyjeździe na UPH w Siedlcach do Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa. Jednym z celów wyjazdu było zapoznanie się z ofertą studiów dziennych i zaocznych ww. Uczelni.
Dnia 28 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się coroczne Święto Kota, czyli otrzęsiny klas I. Imprezę przygotowali uczniowie klasy II Technikum, a poprowadzili: Tomasz Gontarek i Mateusz Rutkowski. W bieżącym roku mamy aż cztery klasy pierwsze, które wzięły udział w rywalizacji. Młodzież miała możliwość wykazać się z wiedzą o szkole, muzyce, konkurencjach sportowych, tanecznych, i jak przystoi na profil szkoły, także rolniczych. Zabawa była wyśmienita, zwycięzcą okazali się uczniowie klasy I Technikum Mechanizacji/Żywienia.
18 listopada 2019 r.w pałacu znajdującym się w posiadaniu Muzeum zostało podpisane porozumienie o współpracy naszej Szkoły z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Powszechnie wiadomo, że palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia. Tytoń jest jedną z najpowszechniej używanych substancji psychoaktywnych na świecie. W Polsce ponad 47 % mężczyzn i 23% kobiet w wieku 16 i więcej lat jest palaczami tytoniu. Lekcje wychowawcze na temat palenia papierosów przeprowadzone przez uczniów miały na celu wzbudzić refleksyjność nad podejmowaniem właściwych zachowań dotyczących swojego zdrowia.