Z życia szkoły

W dniu 7 marca 2023 r. do naszej szkoły przybyli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Kowalu wraz z wychowawczynią Lucyną Guziejewską, aby obejrzeć eksponaty znajdujące się w naszym Szkolnym Muzeum. Oprowadzającym był wicedyrektor Arkadiusz Ciechalski. Z wielkim zainteresowaniem młodzi goście zapoznali się ze starymi narzędziami, lampami naftowymi, naczyniami wypalanymi z gliny, które dawniej były w powszechnym użytku w gospodarstwie domowym i rolnym
28 lutego 2023 r. pan Marek Łucewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych, przeprowadził w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej lekcję otwartą na temat pszczelarstwa połączoną z zajęciami praktycznymi w zawodzie technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Dnia 17 lutego 2023 r. delegacja uczniów kształcących się na rozszerzeniu sportowo-mundurowym z klas technikum naszej szkoły wraz z dyrektorem Andrzejem Zdrojewskim wzięła udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Kowal. W zebraniu wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. Burmistrz miasta Eugeniusz Gołembiewski, komendant KM PSP we Włocławku bryg. Maciej Krzemkowski, Marian Mikołajczyk – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Robert Pawłowski – wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego ZG OSP, Marian Maślanka – członek zarządu wojewódzkiego OSP RP, Grzegorz Świątkowski – b. komendant powiatowy PSP, a także delegacje OSP z Rakutowa, Gołaszewa, Smólnika Lubrańca, Izbicy Kuj.
Dnia 31 stycznia 2023r. klasy czwarte ZS CKR w Starym Lubiejewie: PT, P4, BT, B4 wraz z opiekunami wybrały się na wycieczkę do Ostrołęki. W programie znalazły się: spektakl teatralny oraz zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych.