Z życia szkoły

Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych, te zaś nie istniałyby bez czytelników i oczywiście… bez lektur. By zwrócić uwagę młodzieży na bogatą historię książki, przygotowaliśmy dla uczniów prezentację pt. Od glinianej tabliczki do e-booka. Pokaz przedstawiał historię formowania się materiałów pisarskich i pisma w czasach starożytnych cywilizacji: Mezopotamii, Chin, Indii, Egiptu, Grecji i Rzymu oraz ich przeobrażenia w średniowieczu, renesansie i baroku aż do powstania książki współczesnej.
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 15 października 2022 roku.
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski już w przeddzień zaprosił dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na krótką uroczystość. W pięknych słowach młodzież podziękowała za trud przekazywania wiedzy, za życzliwość, cierpliwość i poświęcany czas. Do podziękowań i życzeń dołączone zostały upominki muzyczne w wykonaniu szkolnego chóru, a także słodkie co nieco.
11 X 2022r. w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku miały miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Dzięki współpracy naszej szkoły z UPH w Siedlcach w dniu 27 września 2022r. uczniowie z klasy 4 FTH wraz z opiekunem wzięli udział w wystawie- seminarium pt. Dawne gatunki i odmiany zbóż. Seminarium zorganizował Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Dobro przyrody oraz kształtowanie wśród młodego pokolenia postawy odpowiedzialności za najbliższe otoczenie jest zawsze jednym z priorytetów wychowawczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego. Każdego dnia staramy się wpajać naszym uczniom, że indywidualne działania na rzecz środowiska, jak i zorganizowane ogólnopolskie inicjatywy są ważne dla poprawy stanu przyrody. Nie mogliśmy nie wziąć udziału w tradycyjnym Sprzątaniu Świata Fundacji Nasza Ziemia, jak i w nowej akcji Sprzątamy dla Polski pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
3 października w ZS CKR w Starym Lubiejewie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Młodzież i nauczyciele wybrali przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia.
Chrzest uczniów klas pierwszych wpisany jest w wieloletnią tradycję naszej szkoły.
W dniach 28 i 29 września 2022 uczniowie klas 2BT, 4B4, 1BTb i 3BBA z paniami Katarzyną Paszkiewicz, Tatianą Bazylak i Marylą Król-Jankowską wzięli udział w VII Warsztatach z okazji Europejskiego Dnia Języków w formie online.
Dnia 5 października 2022 r. do naszej szkoły przybyła p. Jolanta Pater z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku. Spotkała się ona w auli szkoły ze starszą młodzieżą z klas III-ich i IV-tych, aby zachęcić ich do oddawania krwi, która ratuje ludzkie życie.