Z życia szkoły

Powszechnie wiadomo, że palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia. Tytoń jest jedną z najpowszechniej używanych substancji psychoaktywnych na świecie. W Polsce ponad 47 % mężczyzn i 23% kobiet w wieku 16 i więcej lat jest palaczami tytoniu. Lekcje wychowawcze na temat palenia papierosów przeprowadzone przez uczniów miały na celu wzbudzić refleksyjność nad podejmowaniem właściwych zachowań dotyczących swojego zdrowia.
6 listopada, jak co roku w okolicach urodzin Augustyna Suskiego (ur. 8.11.1907 – zm. 26.05.1942 ), obchodziliśmy w szkole święto patrona. To zawsze okazja do przypomnienia postaci zasłużonego dla Podhala patrioty, nauczyciela i żołnierza o duszy poety. Pamiętamy o jego niezwykłym zaangażowaniu w lokalne sprawy, poczuciu misji edukacyjnej, marzeniach zorganizowania uniwersytetów ludowych. Pamiętamy też, że lokalny patriotyzm przerodził się w misję szczególnej rangi, gdy Konfederacja Tatrzańska, na czele której stanął Suski, podczas II wojny światowej walczyła z zagrożeniem wynarodowienia górali.
Dzień 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. To data, która na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim.
Dnia 8 października 2019 r. w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz wręczenie nagród, odznaczeń i medali. Z naszej szkoły, z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Ryszarda Zarudzkiego, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrali: p. Anna Kopacka, p. Rafał Lewandowski i p. Jerzy Śpibida. Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowani zostali pp. Sylwia Kubiak i Rafał Jankowski.
Wyjątkowo piękny i ciepły tegoroczny październik pozwolił nam szczególnie podelektować się kolejnym szkolnym rajdem, już piętnastym. 18 października z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego na Kokoszkowie wyruszyło na Stare Wierchy około 350 uczniów z opiekunami: wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, przewodnikiem górskim oraz instruktorami turystyki kwalifikowanej. Cztery grupy, cztery różne trasy, ale podobne doznania.
Od wielu lat główną ideą naszej akcji jest upowszechnianie tradycyjnych metod wypieku chleba. Promujemy pieczywo żytnie i pszenno-żytnie przygotowane na zakwasie, drożdżach, prowadzimy warsztaty wyrabiania ciasta chlebowego i propagujemy zasady zdrowego stylu życia.
W dniu 15.10.2019 r., pod koniec zajęć szkolnych, odbyła się akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Akademię przygotowali uczniowie Naszej Szkoły. Aby podkreślić doniosłość tego święta, wprowadzony został sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy i szkolny.
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 14 października 2019 roku.
W pochmurne czwartkowe ranki 3 i 10 października 2019 roku uczniowie klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i uczniowie klasy II Branżowej Szkoły Zawodowej o specjalności Kucharz grillowali karkówkę i kiełbaski na sokołowskim rynku .
Uczniowie ZS CKR w Kowalu, tj. klasy II Technikum na zajęciach z przedmiotu wiedza o kulturze pod opieką niżej podpisanego oraz uczniowie klasy I Technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na zajęciach z religii pod opieką ks. Mateusza Markowskiego udali się do sąsiadującego ze szkołą kościoła pw. św. Urszuli w Kowalu, aby zapoznać się z najciekawszymi obiektami zabytkowymi tam się znajdującymi. Kowalski kościół parafialny praktycznie jako jedyny stanowi namacalny dowód bogatej i sięgającej głęboko w czasy średniowiecza historii naszego królewskiego grodu.
W minionym tygodniu Samorząd Uczniowski zakończył trwającą od początku roku szkolnego 2019/2020 akcję pomocy dzieciom z rodzin polskich, mieszkających na Białorusi.